Skip to content

g:Profiler

Introduction to g:Profiler - 24.05.2024

This workshop provides a comprehensive introduction to g:Profiler, a tool designed for functional enrichment analysis, gene ID conversion, and orthology mapping, and requires no prior knowledge. Specifically intended for beginners, the session emphasizes efficient usage of g:Profiler for mapping genes to known functional information sources and identifying statistically significantly enriched terms.

g:Profiler: tööriist rikastatuse analüüsiks ja geeni ID konversiooniks- 17.05.2024, Tallinn - Kutsega

See töötuba tutvustab põhjalikult g:Profilerit - tööriista, mis on loodud funktsionaalse rikastamise analüüsi, geeni ID konversiooni ja ortoloogia kaardistamise jaoks ning ei eelda varasemaid teadmisi. See on suunatud peamiselt algajatele, rõhutades g:Profileri tõhusa kasutamise olulisust geenide kaardistamisel teadaolevatele funktsionaalsetele infoallikatele ja statistiliselt oluliste rikastatud terminite tuvastamisel.