Skip to content

Avatud juurdepääs

Andmekaitse ja infoturve teadustöös/Data protection in research

ENGLISH BELOW

Avatud teadus Eestis kutsub avatud juurdepääsu nädalal (23-27.10) teadlasi, doktorante, teadusadministraatoreid, raamatukoguhoidjaid ja teisi huvilisi veebiseminarile: „Andmekaitse ja infoturve teadustöös“. Üritus toimub 25.10. kell 13.00-14.30 Zoomi keskkonnas.
Veebiseminaril on kolm ettekannet, millest kaks on eesti keelsed ning üks inglise keelne.
Veebiseminaril tutvustatakse juhendit „Andmekaitse teadustöös“ (Marten Juurik, ETAG/TÜ), infoturvet ning selle seost teadustööga (Toomas Lepik, TalTech) ja anonümiseerimistööriista Amnesia (Manolis Terrovitis, OpenAIRE – inglise keeles algusega kell 14.00).

registreeri: https://ut-ee.zoom.us/meeting/register/tJ0pfu2uqD0uHNEbGMM6wOZxryLRiITOMaio#/registration

***

During the Open Access Week (23-27.10), Open Science in Estonia invites researchers, doctoral students, research administrators, librarians, and other interested parties to a webinar „Data protection in Research“. The event will take place on 25.10. from 13:00 to 14:30 in the Zoom environment. The webinar will feature three presentations, two of which will be in Estonian, and one in English. The presentations will cover the following topics: Introduction to the "Data Protection in Research" guide (Marten Juurik, ETAG/UT), information security and its relevance to research (Toomas Lepik, TalTech) and introduction to the anonymization tool, Amnesia (Manolis Terrovitis, OpenAIRE – starting at 14:00 in English). Event will be recorded and shared through UT DSpace.

Register: https://ut-ee.zoom.us/meeting/register/tJ0pfu2uqD0uHNEbGMM6wOZxryLRiITOMaio#/registration